farkli-disiplinlerin-uretime-bakisi
Üretim, geniş anlama sahip bir kavram olduğundan dolayı, farklı disiplinler tarafından, farklı tanımlamalar yapılabilmektedir. Bu durum, üretim için yapılan genel bir tanımın, diğer disiplinlerin üretime bakışını yansıtamaya bilmektedir. Bu nedenle de farklı disiplinlerin kendilerine özgü tanımlamaları bulunmaktadır. Üretimin disiplinler arası farklı tanımlamaları olmasına rağmen, her disiplinin bakış açısında insanoğlunun ihtiyacını gidermeye yönelik faydalı mal ve hizmet üretebilmek bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere üretim insanlığın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yapılan bir dizi eylemden ibarettir.

Bu bağlamda, üretimin temel amacı doğal kaynaklar başta olmak üzere diğer kaynakların kullanılabilir duruma getirilerek, fayda sağlayacak biçime dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, üretim insanlığın ihtiyaçlarını gidermek, değer katmak, yaşam koşullarını iyileştirmek vb. pek çok faktöre bağlı olarak yapılabilirken, aynı zamanda hammaddelere, yarı mamullere, ürünlere değer katmak içinde yapılabilmektedir.

Buna göre de, farklı disiplinler üretimde farklı noktalara odaklanmaktadır. Bu disiplinler; İktisat, Mühendislik ve İşletmeler olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Bu disiplinlerin odaklandıkları noktalar bakıldığında ise, iktisadın odak noktası, her türlü fayda ve değer yaratan mal ve hizmetler olarak tanımlarken aynı zamanda mal ve hizmetlerin iktisadi bir değeri olup olmadığını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Mühendisliğin odaklandığı nokta, hammadde, yarı mamul ve ürünlerin teknik ve fiziki yönleri açısında değerini artıracak faaliyetleri üretim olarak tanımlarken, işletmeler ise hammaddelerin fiziksel ve kimyasal süreçlerden geçmesi sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmetlerin tüketiciye fayda yarattığı taktirde, mal ve hizmetlerin iktisadi bir değere de sahip olacağında dolayı üretim, işletmeler için, kar elde etmek olarak da tanımlanabilmektedir. 

İktisat Açısında Üretim

iktisat-acisindan-uretim
İktisat açısından üretim, her türlü fayda, değer veya iktisadi mal ve hizmetler meydana getirme olarak tanımlanmaktadır. Nihai bir ürünün insanoğlunun ihtiyaçlarının giderilmesi için önemli olduğu kadar, nihai ürünün aynı zamanda iktisadi bir değerinin olması da önem arz etmektedir. İktisadi değeri olmayan bir ürünün insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılacak olan her türlü faaliyetin yerine getirebilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle de üretilecek olan her ürünün iktisadi değere sahip olması gerekmektedir. 

Mühendislik Açısından Üretim

muhendislik-acisindan-uretim
Mühendisler açısından üretim, teknik veya fiziksel yönü ile ele alınan soyut bir varlığın üzerinde değerini artıracak her değişikliği üretim olarak tanımlanmaktadır. Bu bir hammadde olabileceği gibi yarı mamulün kullanılabilir bir ürüne dönüştürme süreci olarak da tanımlanabilmektedir. Mühendisler için üretim, çoğu zaman fiziki bir varlığı faydalı bir ürüne dönüştürme olarak tanımlasalar da, soyut kavramlar üzerinde yapılacak olan değişiklikler de üretim olarak tanımlanabilmektedir.

İşletmeler Açısından Üretim

isletme-acisindan-uretim
İşletmeler açısından üretim, hammaddelerin fiziksel ve kimyasal süreçlerden geçirilmesi neticesinde, tüketiciler açısından faydalı mal ve hizmetin oraya çıkması üretim olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler açısından faydalı mal ve hizmet üretildiği taktirde iktisadi bir değer sahip olacağından dolayı da, üretim işletmeler için aynı zamanda kar elde etmek olarak da tanımlanabilmektedir. Bu nedenle de işletme açısından üretim, tüketicilere faydalı mal ve hizmet üretme çabası içerisinde olduğu kadar, kar elde etme çabası içerisindedir. 
Etiketler:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.