problem-cozme-kavrami
Problem, "Problema" kelimesinden türemiş olmakla birlikte kökeni "Proballo" kelimesine dayanmaktadır. Proballo kelimesi, "Ortaya Çıkan Engel" olarak Türkçeleştirilmiştir. 

Felsefik Anlamda Problem; İnsan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancını belirsizleştiren her şey olarak tanımlanmaktadır.

gelsefik-anlamda-problem
Yönetsel Anlamda Problem; Bireyin istenilen sonuca veya hedefe ulaşmak maksadıyla topladığı mevcut güçlerin karşısına çıkan engel olarak ifade edilmektedir. 

yonetsel-anlamda-problem
Felsefik ya da yönetsel anlamda probleme yapılan yaklaşımların ortak noktası istenilen bir sonuca ulaşmak için ortaya çıkabilecek tüm güçlüklere ve bu güçlüklerin zihinde yarattığı karışıklığa problem denilmektedir. Bu durumda bir problemden söz edilebilmesi için var olan durum ile olması istenilen durum arasında bir fark olması ve bu farkın kişi tarafından algılanabilmesi ve algılanma sonucunda da kişide bir rahatsızlık uyandırması durumunda bir problemin varlığından bahsedilebilir. 

Problem bir alana özgün olmadığında dolayı farklı alanlarda faklı problem ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Aynı zamanda problem bir alana özgün olmadığı gibi bir bireye de özgün değildir. Yani, bir durumun bir birey tarafından problem olarak kabul edilmesi, başka bir birey tarafından problem olarak kabul edileceği anlamını taşımaz. Bu durum örgütler içinde geçerliliğini koruyan bir durumdur. 

Yönetim alanında problem çözmeye bakıldığında ise, yönetsel olarak problem çözme bir çok faklı perspektiften incelendiği görülmektedir. Yönetsel anlamda yapılan araştırmalar, problem çözme ile ilgili olarak bir teori oluşturma amacı taşımaktadır. Bu teorilerin başlıca konuları ise, yönetsel problem çözme, problemler, problem çözücü(ler), kişinin özellikleridir. Yönetsel problem çözmede, problemin ve problem çözme metodolojilerin önemi olduğu kadar, problem çözücü de önem arz etmektedir. Bu nedenle de problem çözme aşamasında, problem çözücünün, problem çözme teknikleri ve eleştirel düşünebilme becerisi olması gerekmektedir. 

Yönetsel  anlamda yapılan problem çözme araştırmaları iki kategoride sınıflandırılmışlardır. Bunlar, bilişsel olarak yapılan araştırmalar ve yönetsel problemlerin çözümü için teknik ve strateji araştırmalarıdır. Bilişsel olarak yapılan araştırmalar; bu araştırmalar daha çok bireylerin problem çözüme sürecinde bilişsel performansları ve zihin faaliyetleri ile ilgilidir. yönetsel problemlerin çözümü için teknik ve strateji araştırmalar; bu alanda yapılan araştırmalar, karar vermek tekniklerinde buluna problem çözme tekniklerini kapsadığı gibi karar destek sistemlerini de kapsamaktadır.   

Etiketler:

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.