Dr. Walter Andrew SHEWHART 1891-1967

walter-shewhard-ve-norbert-wienerin-hayati
Walter Shewhart, 1891- 1967 yılları arasında yaşamıştır. Shewhart, toplam kalite yönetimi alanında liderlik görevini üstlenen W.Edwards Deming ve Joseph M. Juran’ın istatistiksel düşünme yönünden etkilendiği kişidir. Walter A. Shewhart 1920 ve 1930’lu yıllarda Bell laboratuvarlarında çalışan bir istatistikçidir. Onun “fabrikasyon ürünlerin kalitesinin ekonomik kontrolü “ adlı kitabı istatistikçiler tarafından fabrikasyon imalatı kalitesinin geliştirilmesi çabalarında, dönüm noktası olan bir katkı olarak kabul edilir.

Shewhart, imalatın her aşamasında değişimlerin var olduğunu, fakat numune alma, olasılık analizleri gibi bazı basit istatistiksel tekniklerin uygulanması ile bu değişiklilerin yapı ve nedenlerin anlaşılabileceğini göstermiştir. Shewhart’ın teknikleri bir sürece ne zaman müdahale etmek veya etmemek gerektiğinin tanımlanması ile işlemler sürecinin kontrol altında tutulabileceğini öğretmiştir. Her görevin yerine getirilmesinde oluşabilecek tesadüfü limitlerini tanımlamayı başaran Shewhart, sadece bu limitlerin aşılması halinde sisteme müdahale edilmesi gerektiğini savunmuştur. İşçilere yaptıkları işin gidişatını izleme ve ne zaman kontrol limitlerinin dışına çıkılarak muhtemelen kalitesiz üretim yapılabileceğini önceden görme imkânı sağlayan kontrol kartlarını geliştirerek üretim performansının zaman içinde yakından izlenmesini mümkün kılmıştır. Shewhart’ın istatistiksel süreç kontrol ve istatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı iki önemli kitabı bulunmaktadır:
  • Economic Control of Quality of Manufactured Product, 1931.
  • Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control.

Norbert WİENER (1894-1964)

Norbert Wiener, ABD'li matematikçidir. Rastgele süreçler, kontrol teorisi, sinyal işleme gibi konularda öncülük eden çalışmaları olmuştur. 1943’te başladığı çalışmalarıyla Sibernetik biliminin temellerini atmıştır, feed-back (geriye bildirim, geri besleme) kavramını getirmiş ve geliştirmiştir. 1948 yılında yayımladığı kitapta "sibernetik" kavramını bugünkü anlamıyla kullanmış ve sibernetik bilim dalının kurucusu kabul edilmiştir. Ayrıca matematiğin ilkelerine, fonksiyon kuramına, olasılık hesabına, bilgi kuramına, görecelik ve kuantum mekaniğine katkılarda bulunmuştur.

Referans:
  • Wikipedia

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.