Henry Laurence GANTT 1861 - 1919

henry-laurence-ganttin-hayati
Henry Laurence Gantt, Amerikan Makine Mühendisi ve yönetim danışmanıdır. 1910'da çizdiği Gantt çizelgesi ile ünlü olmuştur. Gantt çizelgesi, Hoover Barajı ve Amerikan Eyaletler arası Otoban Sistemi dahil büyük projelerin yapılmasına imkân kılmıştır ve bu çizelge proje yönetiminde önemli bir araç olmaya devam etmektir.

Gantt, Calvert County, Maryland'da doğdu. 1878'de McDonogh Okulu'ndan mezun oldu ve Johns Hopkins Üniversitesi'ne gitti. Önce öğretmenlik ve teknik çizimcilik yaptı sonra Makine Mühendisliği yapmaya başladı. 1887'de, Frederick W. Taylor'un bilimsel çalışmalarına Midvale Steel ve Bethlehem Steel ile katılmıştır. Taylor ile 1893'e kadar çalışmıştır. Kariyerine yönetim danışmanlığı yaparak devam etmiştir. Bunu Gantt çizelgesini buluşu takip etmiştir. Aynı zamanda ücret ödemeleri için 'görev ve prim' sistemi ve ek olarak işçi verimliği ve üretkenlik ölçüm sistemlerini geliştirmiştir. Henry Gantt, Stevens Teknoloji Endüstrisi'nde Frederick Winslow Taylor ile oda arkadaşıydı ve birlikte mezun olmuşlardır. Amerikan Toplum Yararına Çalışan Makine Mühendisleri (ASME)'nin yıllık olarak verdiği ödüllerde, Henry Laurence Gantt onur ödülüne layık görülmüştür.

Üretim yönetimine Henry Gantt' ın mirası şudur:

Gantt çizelgesi; hala önemli bir yönetim aleti olarak bugün kabul edilir. Plan ve programlama için grafiksel kontrol sağlar. Bir projenin ileri doğru ilerlemesini denetim altına alır ve kaydeder. Çizelge bulunuşundan sonra da geliştirilmiştir. Program yıllık değerlendirme programları ve tekniklerini inceler.

Endüstriyel verimlilik, sadece bilimsel analiz uygulaması devam eden çalışmaları tüm yönleri ile üretilebilir kılmak için kullanılır. Endüstriyel yönetimin rolü şans ve kazaları ortadan kaldırarak sağlam bir sistem geliştirmektir.

Görev ve Prim Sistemi; çalışma verimliliği ile prim arasında adil bir sistem oluşturmayı imkânlı hale getirmektedir.

İşletmelerin sosyal sorumluluğu; toplumun refahı için işletmelerin toplumsal yükümlülükleri olduğuna her zaman inanmış ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Gantt, bir çok farklı çizelge oluşturmuştur. O çizelgelerini öyle tasarlamıştır ki ustabaşları veya diğer idareciler hızlıca; üretimin program dahilinde, programın ilerisinde veya programın arkasında olup olmadığı bilebilir duruma gelmişlerdir. Bugün, modern tasarım yazılımları bile bu önemli işlevi içerir.

Gantt (1903) dengeyi iki şekilde açıklamıştır:

  • "İnsanın Kaydı", her işçinin ne yapması gerektiğini gösterir ve ne yaptığını belirler.
  • "Günlük Çalışma Dengesi", yapılan çalışmanın miktarını ve yapılması gereken ortalamayı gösterir.
Gantt, tamamlanması birçok günü gerektirecek olan emirlerden örneklem uzay oluşturur. Günlük dengeyi, her gün boyunca sıralar ve her parça veya her çalışma için sütunlar oluşturur. Her sütunun üstünde ihtiyaç duyulup duyulmadığı tespit edilir. Uygun hücrelere girilen miktar parçalarının sayısı, her gün belirlenir ve o parça için toplamsal veriler hesaplanır. Ağırlıklı yatay çizgiler emrin yapılmakta olduğu tarihi ve zamanı gösterir. Gantt'a göre, grafiksel günlük denge, "İşi programlamak ve kaydetmenin bir metodu" dur. Bunu 1903'deki makalesinde hem anlatır hem de tanımlar:

  • "Üretim Kartları" her gün işin ne kadarının yapıldığını gösterir ve operatörlerin çalışmasını belirler.
1916'da yayınladığı "Çalışma, Ücret ve Kârlılık" adlı kitabında Gantt, özellikle çalışma çevresini tartışmaya açmıştır. O yöneticinin her gün belli normlarının olması gerektiğini ve bunları çalışanlara tavizsiz yaptırması gerektiğini düşünür. Daha fazlası, birlikte çalışılan ortamlarda kişisel etkileşimlerden kaçınmasını öğütler. Bununla birlikte, planlı ofis çalışmalarıyla her sorunun çözülemeyeceğini de belirtir.


1919'daki "Organizing for Work" adlı kitabında Gantt iki ilkeden bahseder:
  • Etkinlik miktarı zamana bağlı olarak ölçülür,
  • Çizelge alanları etkinlik miktarını temsil eder, bu miktarın zamana bağlı olarak yapılandırılması önerilir.
Gantt, program çizelgesi yılın her ayını gösterir, ince yatay çizgiler kullanır, parçaları ay boyunca üretim sırasıyla numaralar. Ek olarak, kalın yatay çizgiler yıllık üretim maddelerini gösterir. Her bir sıra iş amirinin emirlerine karşılık gelir ve bu sıralar bir ay boyunca teslim edilen malları gösterir. Bu sisteme en uygun dizim, Gantt'ın oluşturduğu çizelgedir. Bu çizelgede makine çizelgeleme yüksek bir düzeydedir.

Yine Gantt'a ait olan makine kayıt çizelgesi ve işçi kayıt çizelgesi de Gantt çizelgesiyle oldukça benzerdir, ancak bunlar her gün için hem fiili çalışma süresini hem de haftalık toplu çalışma zamanı gösterir. Grafiğin her bir satırı tek bir makine veya operatöre karşılık gelir. Bu çizelgeler işçi görevlerini göstermeyebilir.

Üretim programlarının görünürlüğünü artırmak için süreçlerin bağımlılığını gösteren bir gösterim yöntemi 1896 yılında Karol Adamiecki tarafından tasarlanmıştır, bu 1903'teki Gantt'ın tanımlamalarına benzerdir. Ancak Adamiecki, buluşlarını bilindik batı dillerinde yayınlamamıştır, dolayısıyla Gantt'ın yöntemleri daha popüler olmuştur. Gantt, 1910-1915 yıllarında çalışmalarını daha da geliştirerek bu kuramlar Gantt'a atfedilmiştir. Ufak değişikliklerle uğramış Adamiecki'nin çizelgeleri bugün yaygın olarak Gantt çizelgeleri olarak bilinmektedir.

Gantt’ın bir çok makale ve kitabı yayınlanmıştır. Bunların en önemlileri ise aşağıdakilerdir.
  • 1916. Work, Wages, and Profits ("Çalışma, Ücret ve Kârlılık") ikinci baskı, Engineering Magazine Co., New York.
  • 1919. Organizing for Work, ("Çalışma Organizasyonu") Harcourt, Brace ve Howe, New York.

Referans:
  • Wikipedia


Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.