endustri-muhendisliginin-diger-muhendislik-disiplinlerinden-farki

Bilindiği üzere Endüstri Mühendisliği; insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin tasarımı veya alt sistemler ile uyum içerisinde çalışması için matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki gerekli bilgi ve donanım ile mühendislik analizi, yöntem ve prensiplerin birleşimindeki sistemlerden elde edilecek sonuçları saptama, tahmin etme ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda tasarlanmış olan sistem ve alt sistemlerin verimli ve etkin çalışabilmesi için bu sistemlerdeki süreci takip ederek sistemlerin daha verimli, etkin çalışabilmesini sağlamak amacı ile gerektiğinde süreci optimize ederek gelişmesini ve sürecin devamlılığını sağlamaktadır. Buradaki temel amaç ise, imalat veya hizmet sektörü fark etmeksizin her iki sektörde de bulunan kendine özgün sistemlerin etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu durumda, Endüstri Mühendisliği; çalışma ortamındaki yerleşimin düzenlenmesi ve daha güvenilir hale getirilmesi, maliyetleri azaltarak kalitenin artırılması ve bunun yanında stok seviyesinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte daha verimli, ekonomik, karlı ve etkin kapasiteli sistemler yaratmak amacı ile sistemlerin süreç analizi yapılması, planlanması, optimize edilmesi, yürütülesi ve denetlenmesini gerçekleştirerek sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır. Tüm bunları gerçekleştirilebilmesi için girdilerin en etkin şekilde kullanılması ve süreçleri optimize ederek etkinlik seviyesi artırılmalıdır. Bu bağlı olarak da çıktı miktarının ve kalitenin artırılması hedeflenmektedir.

İnsan Odaklı;

Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislik disiplinlerinden ayıran en önemli özelliği insan odaklı olmasıdır. İnsan odaklı olmasının yanında olaylara bütünsel bakış açısıyla yaklaşarak, sistemlerde meydana gelen problemleri bu bakış açısını kullanarak problemlerin kaynağına inerek, problemlere neden olan unsurları tespit ederek, geçici çözümler yerine kalıcı çözümler aramaktadır. Tüm bunları yaparken sistemin merkezinde en önemli faktörün insan faktörü olduğu bilincinde olarak, sistemdeki tüm bileşenleri etkileşimli sonuçlar bütünü içerisinde ele almaktadır.


Eğitim Odaklı;

Eğitim açışından bakıldığından Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislik disiplinlerinden farkı ise eğitim hayatı boyunca diğer pek çok disiplini içerisinde barındırmasıdır. Endüstri Mühendisliğinin disiplinler arası eğitim alınmasına rağmen üniversitelerin sahip olduğu farklı eğitim müfredatı ile birlikte bu mühendislikteki bireylerin farklı kazanım ve yetenekler elde etmesi sağlamaktadır. Bu fark göz önüne alındığın her ne kadar Endüstri Mühendisi olmuş bireylerin farklı yetenek ve kazanımları olacak olsa da Endüstri Mühendisi olmuş bireyler bazı ortak yetenek ve kazanımlara sahiplerdir. Bunlar;
  • Sorgulama Yeteneği; Endüstri Mühendisi olmuş biri sorgulama yeteneği sayesinde problemleri belli bir kalıba sokmak yerine bu yeteneği sayesinde düşüncelerini yönlendirecek soyutlamalar yapmaya yönelik sorgulama yapmaktadır. 
  •  Analitik Olarak İfade Etme Yeteneği; Matematik bilimi kullanarak gerçek hayat problemlerini analitik olarak ifade etme yeteneğini kullanarak matematiksel modelleme yapar. Bu matematiksel modeller sayesinde de gerçek hayat problemlerini çözüm aramaktadır. 
  •  Optimizasyon; Karar verme sürecinde olasılık ve istatistik kavramlarını kullanarak süreci optimize etmeye amaçlamaktadır. 

Hammadde Odaklı;

Endüstri Mühendisliğinin diğer mühendislik dallarından önemli bir farkı ise; diğer mühendisliklerin hammaddesi fiziksel ya da kimyasal yapıda olmasına karşın, Endüstri Mühendisliğinin hammaddesi insan içeren bir ortamdır. Bu ortamlar canlı, dinamik nitelikteki üretim veya hizmet sistemleridir.

Yukarıda değinilen bütün bu unsurların Endüstri Mühendisliğinin güçlü yanları olarak nitelendirilebilir. Fakat bu unsurların gerçekleştirilebilmesi için eğitim süresince edinilmiş olan teorik bilgilerin çalışma hayatında edindikleri tecrübe ile bilgiyi birleştirip yukarıda bahsedilen bu unsurları öne çıkararak, çalışılan ortamı daha verimli ve etkin hale getirme yetisine sahip olacaktır. 


Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.