endustri-muhendisliginde-kronolojik-olarak-gelisen-konular

Mühendislik, bilimle birlikte paralel bir gelişme göstermiştir. Mühendislik ve bilim birbirini tamamlayıcı birer daldır. Bilim bilgiyi arar, mühendislik bilginin uygulanması ile ilgilenir.

Eski zamanlarda “Bilim insanı” ve “Mühendis” aynı kişi olabilirdi. Bilgiyi keşfeden kişi aynı zamanda uygulamaya koyan kişiydi.

1800’den önce tüm mühendislik gelişmeleri fiziksel olaylarla ilgiliydi. Mühendisliğin modern çağının başlangıcı 1750 olarak kabul edilir. Bunun iki nedeni vardır. Mühendislik okullarının Fransa’da 18. yüzyılda ortaya çıkması ve Sivil Mühendis teriminin ilk defa 1750 yılında kullanılmasıdır.

Makine, elektrik ve kimya mühendisliklerinin ortaya çıkışıyla yaşanan gelişmeler Endüstri Mühendisliğinin ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir.

Endüstriyel örgütler, hızla gelişmekte olan çeşitli teknolojik yeniliklerin faydalarını görmeye başladıkça, imalat birimleri büyüklük ve karmaşıklık kazanmıştır.

Parçaların birbirinin yerine kullanılması ve işgücünün uzmanlaşması ile kitle üretim mümkün olmuştur. Kitlesel üretim ile tüketim mallarının birim maliyetleri azalmıştır. Bütün bunlar endüstrileşmiş ülkelerin yaşam tarzlarında değişikliklere sebep olmuştur. Bunun ilk aşamalarında küçük atölye ve çiftliklerde iyi sonuçlar vermiş olan iş ve yönetim yöntemlerinin karmaşık ve büyük imalat örgütleri için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Daha iyi yönetim sistemlerine olan ihtiyaç sonucunda “Endüstri Mühendisliği” alanı gelişmiştir.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde gelişen ilk beş Mühendislik dünya çapında meydana gelen endüstriyel devrimin ve teknolojik devrimin başlangıcı olmuşlardır.

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler Endüstri Mühendisliğinin daha fazla gelişmesine neden olmuştur. Bu dönemde Yöneylem Araştırması alanı ile Endüstri Mühendisliği iç içe geçmiş ve birbirini tamamlar nitelik kazanmıştır. Endüstri mühendisliğinin yöneylem araştırması ile olan gelişmesi, Endüstri Mühendisliğinin sadece imalatı konu alan bir mühendislikten çıkartıp, gerçek hayatta karşılaştığımız sistemlerle ilgili her türlü probleme çözüm üretmeye çalışan ve araştırma alanını daha geniş tutan bir mühendislik dalı haline gelmesine neden olmuştur.

Endüstri Mühendisliği, günümüzde halen imalat odaklı bir mühendislik olarak düşünülse de tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bunu böyle olmadığı açık ve ne bir şekilde görülmektedir. Endüstri mühendisliği, imalat odaklılığından çıkıp, gelişmeye başlamış olan yönetim üzerine ortaya çıkmış ve çıkmaya devam eden kavramlardan oluşacağı kanısına varılmamalıdır. Günümüzde her ne kadar yönetim odaklı bir mühendislik olarak varsayılıyor olsa da bu tamamen doğru bir yaklaşım değildir. Unutulmamalıdır ki üretilmeyen herhangi bir ürün veya hizmet olmaz ise yönetilecek herhangi bir süreçte olmayacaktır.

Dünyanın değişmesi ve gelişmesi ile birlikte kişisel ihtiyaçlarımız değiştiği gibi ürün veya hizmet üreten işletmelerinde kendini değişen ve gelişen dünya şartlarına adapte etmesi ve aynı zamanda rakiplerine karşı rekabet edebilirliğini ve üstünlüğünü koruyabilmesi gerekmektedir.  İşletmelerin bunu gerçekleştirebilmeleri için etkinlik, verimlilik, planlama, zaman etüdü, metot etüdü ve analiz yöntemlerini kullanarak, doğru bir şekilde planlayıp etkili ve verimli bir şekilde optimize edilip yönetilmez ise işletmelerin rekabet üstünlüğünü kaybedeceği gibi iflas etme olasılığı dahi söz konusu olabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Endüstri Mühendisliği hem imalat hem de yönetim odaklı bir mühendislik dalıdır. Uzmanlık alanı ister yönetim, isterse imalat alanı ile ilgili olsun süreci doğru bir şekilde planlayıp etkili ve verimli bir şekilde yönetim gerektiğinde de optimize edilmesi her iki alan içinde geçerlidir. Endüstri Mühendisliğinde kronolojik olarak gelişen konulara baktığımızda ise imalattan yönetime, yönetimden tasarıma, tasarımdan bileşime kadar gelişen konuları aşağıdaki zaman çizelgesinde görebiliriz.

Bilgi Çağının başlaması ile birlikte ortaya çıkan karmaşık problemler doğal kaynaklarda meydana gelen azalmalar rekabet ortamının ve konularının değişmesi ile beraber Endüstri Mühendisliğine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Aşağıdaki zaman çizelgesine baktığımızda da geçmişten günümüze kadar gelişen bu konular dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda da Endüstri Mühendisliğine olan ihtiyacın artacağı söylenebilir.

endüstri mühendisliğinde kronolojik olarak gelişen konular time line
Endüstri Mühendisliğinde Kronolojik Olarak Gelişen Konulra


Referanslar

  1. Forum Alev. (2016, Mart 27). Forum Alev Web Sitesi: http://www.forumalew.org/ adresinden alındı
  2. Turner, W., Mize, J., Case, K., & Nazemtz, J. (2006). Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş. İstanbul: Değişim Yayınları.


Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.