endustri-muhendisligi-nedir

Endüstri Mühendisliği, her ne kadar diğer mühendislik disiplinleri tarafından bir mühendislik olarak kabul edilmese de dünyadaki en eski 5 mühendislik dalından biridir. Geçmişte pek çok tartışma konusu olan bu mühendislik dalı ile ilgili tartışmalar günümüzde halen devam etmektedir. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan ve adını orandan alan bir mühendislik dalıdır. Endüstriyelleşme dönemi evrimini tamamlanmasının ardından, nasıl üretmeliyiz sorusu yerini en iyi nasıl üretim yapılır, kaynaklar en iyi şekilde nasıl değerlendirilir, artan talep nasıl karşılanır, değişen ve gelişen pazar koşulları ve iş bölümü gibi kavramlara bırakmıştır. Endüstri Mühendisliği bu kavramların meydana gelmesi ile birlikte, analitik çözüm ve yaklaşımlar üretmek için ortaya çıkmış bir mühendisliktir.

Endüstri Mühendisliği, başta insan olmak üzere; ürün, hizmet, bilgi, bilişim, donanım ve süreçlerin kullanımı, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili bir mühendisliktir. Bu sistemlerden elde edilen çıktıların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, sistemlerin üretkenliğini ve rekabet gücünü artırmak ve geliştirmek için analizler ve matematiksel modeller kuran bir mühendislik dalıdır.

Günümüzde kaynakların gittikçe azalması üzerine Endüstri Mühendisleri, ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde üretilmesi ve dağıtılması için; makine, iş gücü, hammadde enerji, çevre ve para gibi kaynakların maksimum verimde kullanılmasını ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Endüstri Mühendisliği, sistemi oluşturan parçalara tek tek odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak göz önünde bulundurarak sistem modelleme ve sistem dinamiği yaklaşımları ile çözümler aramaktadır.

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik disiplinlerinden farklı bir yapıya sahiptir. En önemli farkı; sistem tasarımı, sistem geliştirme, süreç tasarımı ve verimlilik artırma yönelik çalışmalarında her zaman insan faktörünü temel alarak geliştirme ve iyileştirme yapmasıdır. Endüstri Mühendisliği aynı zamanda iş analizi, iş süreçleri ve çalışma ortamının ergonomik koşulları ile ilgili çalışmalar da yapmaktadır.

Endüstri Mühendisliğindeki “endüstri” terimi nedeni ile sadece üretim veya endüstriyel alanda çalışabildiği kanısına varılmamalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi başlangıçta sanayinin ortaya çıkması ve imalat alanında gelişen bir meslek olduğundan bu ismi almıştır. Günümüzde Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet alanında yaygın olarak faaliyet gösterdiği gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi yönetimi, yazılım, donanım, sağlık, gıda, tarım, bankacılık, finans, kamu, eğitim gibi bilgi üreten her türlü sistemde verimli ve kaliteli ürün ve hizmet üretilebilmesi için kısıtlı kaynakların etkin kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Sonraki Kayıt
This is the last post.

Yorum Gönder

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.